HungarianMagyarRomanianro-ROEnglish (UK)
Ma : Vilhelmina napja van.
 • Csekefalva

  Csekefalva Székelykeresztúrnál a Nagy-Küküllőbe torkolló Gagy vize völgyének legalsó faluja Csekefalva. Székelykeresztúrtól északra, tőle 3 km-re helyezkedik el. Tseke Köröns fia a szent Istvánkori székely ősök egyike volt a Csiki kronika szerént. Ettől, ki első idetelepülő volt, nyerhette e falu elnevezését.Első írásos említés a Székely Oklevéltár régebbi és újabb sorozatának köteteiben a 16. század második feléből olvashatók az első említések, de a falu megléte az okmányokban említett éveknél messzebb nyúlik vissza a középkorba. Read More
 • Szentábrahám látkép.

  Szentábrahám a környék egyik legrégebbi települése. Első írásos említése 1333-ból származik. A falutól keletre a Zsidóhegy magasul fel, egy kopár bérc, melynek festői redőzetekben lehanyatló mély szakadásos oldalai igen sajátságosan festői képet mutatnak. Ezen a helyen élt Ábrahám, akiről a falu nevét kapta. Read More
 • Solymosi Láz

  Solymosi Láz A solymosi láz Szentábrahámtól 3 km-re van, gyalogösvényen és mezei dűlőúton lehet megközelíteni. A XVII. században népesedett be. 1956-ban 116, 1966-ban 108, 1977-ben 116, 1992-ben 67, 2002-ben 43 személy lakott, mind magyarok. Többségében unitárius, 30 %-ban református, 10%-ban római katolikus vallásúak. Egykor saját iskolája volt. Read More
 • Magyarandrásfalvi templom

  Magyarandrásfalva neve 1544-ben jelentkezik oklevélben. 1839-től használták megkülönböztetésül a Magyar-Andrásfalva nevet. 2002-ben 147-en lakták, legnépesebb 1900-ban volt (197). Többségében unitárius vallásúak, illetve reformátusok, római katolikusok. 1999-ben szentelték fel azt a templomot, amelyet a falu unitárius és református lakói közösen építettek 1995 óta. A falu neves emberei közé tartoznak: Fazakas János volt miniszter, aki jelentős politikai pizíciókat töltött be a román állami vezetésben, Fodor Adalbert karmester, népzenész, népzenegyűjtő, egyetemi tanár. Read More
 • Gagyfalu látkép.

  Gagy a völgy névadó települése, 1566-ban Gagij néven említik először, majd Gagi, GagΫ és Gagj, később a mai Gagy alakban. Egyes nyelvészek nevét ismeretlen, talán szláv (gágya: mocsaras terület) eredetűnek mondják, ám legvalószínűbb, hogy régi magyar névadási szokás szerint egyszerű személynévből keletkezett (már 1366-ban Johannes filius Gagy személynévként fordul elő, igaz, nem vidékünkről). A faluban több nemesi család is élt: a Pálffyak, Szentkirályiak, Türkösiek, Miklósiak. A falucska népességét alkotó szabadok, illetve jobbágyok, zsellérek tőlük függtek anyagilag, mivel ők voltak a föld- és erdőterületek többségének birtokosai. Read More
 • Kismedeséri unitárius templom

  Kismedesér Kismedesért a XIX. század második felében a Medesérhez tartozó, a Gagy völgyébe átnyúló területeken gazdálkodó tanyai családok alapították, 1875-től önálló település.1880-ban fa haranglábat emeltek és harangot szenteltek. A nagyobbik harangot 1894-ben a reformátusok öntették (ez később Gagyba került). A harangláb mellé 1888 és 1890 között épült templom, ezt 1972-ben újjáépítették. Jelenleg Gagyhoz tartozó leányegyház. 2002-ben 52 állandó lakója volt, többségében unitárius, illetve református vallásúak, legnagyobb lélekszáma 133 volt (1960). 1999-ben villamosították. Read More
 • Firtosmartonosi Láz

  Firtosmartonosi LázA martonosi Lázon 1956-ban 137, 1966-ban 92, 1977-ben 50, 1992-ben 38, 2002-ben 49 személy lakott, mind magyarok. Saját haranglábat állíttattak, iskola is jó ideig működött itt. Read More
 • Tapasztott házak Firtosmartonosban.

  Firtosmartonos a Gagy völgye legfelső faluja, Székelykeresztúrtól 18 km-re. 1473-ban Marthonos néven jelentkezik először a forrásokban, 1497-ben Martonosfalwaként említik. A múlt század elejétől (megkülönböztetésül) Firtosmartonos a hivatalos neve. 2002-ben 257-en lakták..Lakói a katolikus korban és azután is Énlakára jártak templomba. A XVIII. században már unitárius anyaegyház. Read More
 • Szentábrahámi tájház

  A település legrégebbi épületeként nyilvántartott kántorlakot Hargita Megye Tanácsának segítségével újították fel, alakították ki tájháznak, és a falunapok keretén belül át is adták – pontosan nem tudni, de körülbelül 1860-ban épült. Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • All
 • Hírek
 • Kertészkedés
 • Közlemények
 • Magazin
 • Események
 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
load more / hold SHIFT key to load all load all

Pályázható intézkedések (Vidékfejlesztési terv)

Az év első napjaiban Szakál Andrást, a Vidéki Beruházásokat Kifizető Ügynökség (AFIR) megyei hivatalának igazgatóját kérdeztük a vidékfejlesztési terv jelenleg is pályázható intézkedéseiről.

Négy intézkedésnél fogadjuk a pályázatokat: a gazdaságok korszerűsítésénél (4.1-es intézkedés), az élelmiszeripari termékekkel való ellátásban szereplők közreműködésének támogatásánál (16.4), a GBER-sémánál, valamint a kisgazdaságok sémánál (6.5.). Mind a négy intézkedést 2016 végén írták ki, az első kettőnél a maradék, illetve más intézkedésektől átcsoportosított pályázható pénzek kerültek újra kiírásra.
Gazdaságok korszerűsítésére (4.1. intézkedés) a múlt év december 15-e és folyó év február 28-a közötti időszakban 150 millió euróra lehet pályázni. Az összeg egyformán oszlik meg a növénytermesztő, illetve állattenyésztő farmok korszerűsítése között (75–75 millió euró). A növénytermesztői összetevőnél a pályázati pénz mindössze öt napig tartott ki. Össze­sen 549 pályázatot tettek le, ezek összértéke 186,5 millió euró. Az intézkedésnél érvénybe lépett az új szabályozás, amely szerint a számítógépes rendszer a pályázható keret­összeg értékének kétszeresére enged pályázatokat feltölteni. A pályázatokat elbírálás után az elért pontok alapján rangsorolják, a magasabb pontszámú pályázókkal kötnek szerződést, összesen 75 millió euró értékben.
Egy másik szabályozás is életbe lépett, amely reményeink szerint kizárja a csalás, túlpontozás lehetőségét. Szakembereinknek ezentúl nem megfelelőnek kell minősíteniük azokat a pályázatokat, amelyek túlpontozottak. A pályázó saját pályázatát is értékeli a pontozásos módszerrel, és csak abban a hónapban kellene feltöltenie a rendszerbe, amikor a pontszáma nagyobb vagy egyenlő a kiírásban meghatározott ún. havi minőségi küszöbbel. Ha a szakember elbírálása során a pályázat pontszáma az illető hónapra érvényes küszöb alá esik, a pályázatot kizárják a további válogatásból.
A növénytermesztésnél a pénz elfogyott, de bőven maradt az állattenyésztési farmok korszerűsítési összetevőjénél. Itt a pénteki adatok szerint mind­össze 6,2 millió euró értékben tettek le pályázatot a meghirdetett 75 millió euróval szemben. Az állattenyésztő farmok korszerűsítésére, valamint a 16.4-es, támogatás az élelmiszeripari termékekkel való ellátásban szereplők közreműködésére intézkedésnél a pályázatokat február 28-ig lehet feltölteni. Valamivel rövidebb idő áll rendelkezésre a GBER-sémánál, a meghosszabbított határidő január 31.
A pályázat útján megvalósítható a feldolgozóüzem felépítése vagy a már meglévők korszerűsítése, az új feldolgozógépek és berendezések, a sajátos szállító járművek vásárlása, az uniós élelmiszer-biztonsági előírások és szabványok betartását célzó befektetések költségeinek megtérítése. A pályázat kifizethető értéke egy és 2,5 millió euró között lehet, viszont ennél az intézkedésnél 50 százalékos önrész szükséges, a pályázó a beruházás teljes értékének felét saját pénzből vagy banki kölcsönből fedezi. A keretösszeg 37,5 millió euró, az új feldolgozók létesítésére 22,5 milliót, a meglevők korszerűsítésére 15 milliót különítettek el. Ennél az intézkedésnél a megyében egyetlen pályázatot tettek le eddig egy erdővidéki kenyérsütöde korszerűsítésére.
A másik jelenleg pályázható fejezet a 6.5-ös, a kisgazdaságok sémája, amelyre május 15-ig lehet pályázni összesen 112,3 millió euró értékben. Az intézkedésre csak azok pályázhatnak, akik legkevesebb egy éve kérték a területalapú támogatás igénylésekor a kifizetési ügynökségnél az egyszerűsített kisgazdasági sémát, meg is kapták a támogatást, és most valamilyen személyes vagy objektív ok miatt szeretnék felhagyni a gazdálkodást, eladnák vagy legalább húsz évre bérbe adnák területeiket. Ebben az esetben a gazdaságát átadó vagy eladó pályázó 2020. december 30-ig megkapná az egyszerűsített kisgazda sémánál járó támogatást, ezenfelül pedig az összeg értékének plusz 20 százalékát. Természetesen a bérlés után járó összeget ez semmiképp sem befolyásolná.

Bejelentkezés

Testvértelepülések

 

ladanybene cimer

 

 janoshida cimer

Online böngészők

We have 67 guests and one member online

The Betst bookmaker bet365 Review
How to register at bookamkersHere

Orbán Balázs szemével fotótábor

Fotótábor 2013

Fotótábor 2013

Balázsi Ödön fotói

A XXVIII. Orbán Balázs szemével elnevezésű dokumentációs fotótáborra 2013. október 11-18. között került sor Szentábrahám községben. A képre kattinva Balázsi…

Fotótábor 2013

Fotótábor 2013

Antal Levente fotói

A XXVIII. Orbán Balázs szemével elnevezésű dokumentációs fotótáborra 2013. október 11-18. között került sor Szentábrahám községben. A képre kattinva Antal…

Fotótábor 2013

Fotótábor 2013

Bartók Izaballa fotói

A XXVIII. Orbán Balázs szemével elnevezésű dokumentációs fotótáborra 2013. október 11-18. között került sor Szentábrahám községben. A képre kattinva Bartók…

Fotótábor 2013

Fotótábor 2013

Gábor Lajos fotói

A XXVIII. Orbán Balázs szemével elnevezésű dokumentációs fotótáborra 2013. október 11-18. között került sor Szentábrahám községben. A képre kattinva Gábor…

Fotótábor 2013

Fotótábor 2013

Kibédi Sándor képei

A XXVIII. Orbán Balázs szemével elnevezésű dokumentációs fotótáborra 2013. október 11-18. között került sor Szentábrahám községben. A képre kattinva Kibédi…

Fotótábor 2013

Fotótábor 2013

Papp Elek

A XXVIII. Orbán Balázs szemével elnevezésű dokumentációs fotótáborra 2013. október 11-18. között került sor Szentábrahám községben. A képre kattinva Papp…

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.