Pályázási feltételek a gazdaságok korszerűsítésénél (Vidékfejlesztés)

  • Tipărire
A nemsokára induló kiírások kapcsán Cătălina Savin, a Kovászna megyei vidékfejlesztési hivatal igazgatónője ismerteti a legfontosabb pályázati intézkedések feltételeit és beszélni fog az eddig észlelt pályázati hibákról. Az egyik legkeresettebb intézkedést, a gazdaságok korszerűsítését (4.1-es intézkedés) mutatjuk be részletesebben.
 
Az igazgatónő elmondása szerint egyelőre még nem tudni pontosan, hogy mikor indul a pályázhatóság, minden valószínűség szerint márciusban vagy áprilisban. Viszont fel szeretné hívni a pályázni óhajtók figyelmét, hogy már most keressenek pályázatírót, és lassan készítgessék a pályázatukat, mert az idő elég rövid, és egy sikeres pályázat megírása bizony hosszabb időt vesz fel.
Tavaly az intézkedésnél nagyon nagy volt a versengés, a hegyvidéknek elkülönített éves összeg közel négyszeresére tettek le pályázatokat, a nem hegyvidéknél pedig a kiírási összeg közel hétszeresére. Így csak azok a pályázók számíthattak(-nak) a sikerre, akik minimálisan 62 pontot értek el. A tavalyi pályázatok végleges rangsorolása a hatalmas volumenű ellenőrzési munka miatt még nem zárult le országszinten, a megyei vidékfejlesztési hivatalok elsőként csak a nagy pontszámú, így esélyes pályázatokat ellenőrizték le, és azokkal a szerződések megkötése most van folyamatban. Ilyen nagymértékű versengés közepette is jól szerepeltek a megyebeli pályázók, 17 nagy értékű, hegyvidéki pályázat került fel a részleges kiválogatási listára, a napokban le is zárul ezekkel a kifizetési szerződések megkötése. Ugyanakkor a megyéből még néhány hegyvidéki és nem hegyvidéki pályázatnak van esélye, hogy felkerüljön a kifizethetők végső listájára.
De lássuk a gazdaságok korszerűsítésének (4.1) néhány jellemzőjét.
A pályázatoknál a gazdaság mérete kizáró jellegű, csak a 8000 SO euró értékűnél nagyobb gazdaságok pályázhatnak. A tavalyi pályáztatásnál már megengedték, hogy a hegyvidéki pályázó által művelt területek ne csak hegyvidéken legyenek, viszont több mint felének ott kell lennie. Ez sok esetben könnyítést jelent, mert számos pályázó nem hegyvidéken levő területeket is művel, ők eddig nem tudtak pályázatokat letenni a hegyvidéknek elkülönített pályázati összegre, pedig itt a viszonylag kisebb versengés miatt esélyesebben lehetett pályázni.
A pályázat útján a következőket lehet megvalósítani: farmépítés és -korszerűsítés, gabonatárolók építése, terményválogató-sorok és csomagolók vásárlása, gazdasági utak építése és korszerűsítése, farmszintű termékfeldolgozást támogató beruházások, a feldolgozott termékek értékesítését szolgáló beruházások (pl. üzlethelyiség kialakítása a gazdaság kapujában, eladást segítő utánfutók vásárlása), öntözési rendszerek építése, mezőgazdasági gépek és felszerelések vásárlása, hűtős kocsik és állatszállító járművek vásárlása, gyümölcstermő cserjés ültetvények létrehozása.
Ennél a típusú pályázatnál önrész szükséges, a pályázat útján a teljes beruházás (gépvásárlás, építkezés vagy feldolgozás) értékének a fele szerezhető meg. Viszont a pályázati támogatás 50 százalékos aránya növekedhet – egészen 70 vagy akár 90 százalékig (ekkor csak 10 százalék önrész szükséges) –, ha a pályázó és pályázata bizonyos feltételeknek megfelel. 20 százalékkal kevesebb önrész szükséges, ha a pályázó 40 év alatti és a vállalkozásként (engedélyezett fizikai személy, egyéni vagy családi vállalkozás, cég) bejegyzett gazdaságát nem több mint 5 éve létesítették. 20 százalékkal nagyobb a támogatás mértéke, ha a gazdaság hátrányos hegyvidéki zónában található, vagy ha a pályázat által környezetbarát beruházás valósul meg, illetve ha a gazdaság ökogazdálkodást folytat.
A pontozásos elbírálásnál pontok járnak, ha a növénytermesztő gazdaság mérete bizonyos SO-érték között mozog (12 000 és 50 000 SO euró között 15 pont, 50 000 és 100 000 euró között 13 pont, 100 000 és 250 000 euró között 11 pont.) Több pontot kap a pályázó, ha fólia alatt vagy üvegházban termeszt zöldségeket (20 pont, ha vetőmagot vagy palántát termel, 19 pont, ha piacra termel), ugyanennyi pont jár, ha a pályázó olajos és fehérjedús fajokat termeszt (20 pont, ha vetőmagtermesztő, 19 pont, ha nagybani termelést folytat), és végül a gabonaféléket és burgonyát termesztő pályázó 20 pontot kap, ha vetőmagot, illetve vetőgumót termel, és 17 pontot kap, ha mezei nagykultúrában termeli ezeket.
Pontok járnak akkor is, ha a termés több mint fele a gazdaságban feldolgozásra kerül, és még több, ha az értékesítés is csak egy köztes felvásárlón keresztül jut el a végleges fogyasztóig (pl. előszerződés köt egy panzióval). 15 pont jár ebben az esetben akkor is, ha a pályázó a saját termékét takarítja, válogatja és csomagolja (kondicionálja – ez nem számít feldolgozásnak) és a pályázat útján megvalósul annak értékesítése is, ezt egy előszerződéssel kell bizonyítani. Örvendetes, hogy itt a burgonyát is a zöldségek közé sorolták, így a megyebeli, túlnyomórészt burgonyát termesztő pályázó, ha a pályázati pénz segítségével burgonyaválogató, vagy -csomagoló gépet is szándékszik venni, akkor 15 pontot szerezhet az elbírálásnál.
A termelői csoport vagy szövetkezet tagjának is jár pont, ha a feldolgozás és értékesítés a szakmai szervezet tagjain keresztül valósul meg. A kiírás megengedi, hogy a termelői csoportok és szövetkezetek is pályázzanak, ha  közösen használt beruházást – pl. közösen használandó gépek vásárlását – valósítanak meg, e szakmai társulások az elbírálásnál 20 pontot kapnak. Pont (10 vagy 9 pont) jár a mezőgazdasági terület minőségi besorolása szerint is, a mellékletekben az ügynökség honlapján (www.afir.info) megtalálható minden köz­ség ilyen természetű besorolása. A pontozásnál előnyben részesül az a pályázó, aki mezőgazdasági egyetemet végzett (10 pont), a mezőgazdasági líceumot végzett 8 pontot kap, a mezőgazdasági szakiskolát végzett, illetve az a pályázó, aki mezőgazdasági felkészítőn való részvételt igazoló diplomát tud felmutatni, 6 pontot kap. Legtöbb 5 pont jár annak, aki helyi (őshonos) növényfajtákat termeszt vagy vállalja, hogy a pályázat megvalósítása alatt (2 év) és a követési időszakban (még 5 év) őshonos növényfajtákat fog termeszteni. Az állattenyésztő-pályázatoknál pontok gyűjthetők a gazdaság mérete (11–15 pont) és az elsődlegesség elve alapján (húsmarha 20 pont, tejelő tehenek 19 pont, sertéshizlalda 17 pont, szárnyastelepek 15 pont). Pontot ér, ha a termékek feldolgozásra kerülnek a gazdaságban és közvetlenül értékesítik azokat, ha a község, amelyben a gazdaság található, az állattenyésztésben érvényes minőségi besorolás valamelyik csoportjába esik. Ez a községenkénti besorolás az ügynökség honlapján megtalálható mellékletekben tanulmányozható. Pontot ér, ha a gazdaságban származási lappal rendelkező tiszta fajtájú állatokat tenyésztenek.