HungarianMagyarRomanianro-ROEnglish (UK)

Milleniumi emlékmű

Vass Miklós síremléke

 
Szentábrahám alsó határában a Gagyi patak túlsó partján terül el a Vass-rét. Nevét Vass Miklós firtosmartonosi születésű gazdag kisbírtokosról kapta. Vass Miklósról előszőr a HÍRES SZEMÉLYISÉGEINK -nél tettem említést. Tudni kell róla, hogy tagja volt a az 1848-49-es forradalmat követő Makk-féle összeesküvésnek, amit levertek. Vass Miklós, hogy elmeneküljön a letartóztatás elől önkezüleg vetett véget életének. Szentgyörgyi Borbála [aki gróf Haller József szolgálólánya volt - Haller gróf Petofi Sándor jóbarátja volt, a költő halála után kutatást folytatott Petőfi eltűnésével kapcsolatban -] elmondása szerint: "Vass Miklós megtudta, hogy jönnek letartóztatni Öt, ezért kifutott lakásából és elmenekült a bírtokán a Gagyi patak melletti rétre, ott kardjába dőlt és azon a helyen is temették el 1851-ben"
 
 
VASSRET

A forradalmár tiszteletére a Millennium évében Jakab Dénes unitárius lelkész közösen a helyi Önkormányzattal arra a döntésre jutottak, hogy 2001-ben újraállíttatják az emlékművet. Az emlékmű újraállításási gondolatát Jakab Dénes már korábban megfogalmazta, de anyagi okok miatt nem tudtak hamarabb nekifogni. A márványlap elkészítésének költségeit dr. Molnos Angéla debreceni lélekgyógyász fedezte, (Molnos Angéla leszármazottai a Szentábrahám közeli Magyarandrásfalván éltek) a további munkálatokhoz is adományokat juttatott.

 

 

MARVANYLAP

 A sírhelyen korábban volt már síremlék, aminek csak fél darabja maradt meg. A kommunista diktatúra lesújtott rá, a síremlék egy részét beépítették egy közeli TSZ istálóba.

Az új síremlék tervezését és kivitelezését Fekete Domokos, szentábrahámi születésű kőfaragó-építészmester vállalta fel (aki a fennt említett Szentgyörgyi Borbála dédunokája) és adta át.

 
EMLEKMU

 

Az új emlékműbe belefoglaltatott a régi síremlékbol megmaradt sírkő. (középen található a régi kő a töréssel)
 
REGIKO

 

 

Az emlékművet 2001. július 29-én adták át. Az ünnepség Istentisztelettel kezdődött, melyeen Jakab Dénes unitárius lelkész hirdette az igét, ezt követően Jakab Zsolt, újszékelyi unitárius lelkész áhitata hangzott el, majd Rezi Elek, falunk szülöttje, az Erdélyi Unitárius Egyház főjegyzője az 1848-as szabadságharc jelentőségéről tartott előadást. Jelen volt Asztalos Ferenc parlamenti képviselő. Az istentiszteletet követően a fúvósok kíséretében az ünneplő közösség levonult a síremlékhez. Az Önkormányzat részéről Barabás Zsigmond községi polgármeter vágta át az avatószalagot. Beszédében kiemelte: "...Nekünk hinnünk kell, hogy nemcsak múltunk, hanem jövőnk is van..." … "...jövőt úgy tudjuk biztosítani, ha elődeink példaadásából egy emberként összefogva, mindenki a maga helyén nem síránkozva, de egyéni és politikai érdekektol függetlenül, önzetlenül teszünk közösségünkért."

Az emlékmű márványtáblájába vésett szöveg fennébb elolvasható. Az emlékműbe belefoglaltatott még két kisebb márványlap a többi 1848-49-es szabadságharcosaink névsora (felsőkép) és az emlékmű elkészítésének éve, annak tervező-kivitelezője és támogatója felsorolásával (alsókép.)

 
SZABHARCOSOK

 
 
 

KESZITO

Proiectul Sipoca 35

SIPOCA 35 imagine banner

Serviciul 112

112 LOGO