HungarianMagyarRomanianro-ROEnglish (UK)

Voluntariat

Voluntariat în domeniul asistenței sociale.

CE ESTE VOLUNTARIATUL?

Voluntariatul este  “activitatea de interes public desfăşurată din proprie iniţiativă de orice persoană fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestaţie materială”.

DE CE SĂ FIU VOLUNTAR ?

 • pentru formarea experienţei  profesionale
 • pentru a învăţa lucruri noi şi a-mi forma deprinderi utile
 • pentru a mă dezvolta personal
 • pentru a-mi face prieteni noi şi a cunoaşte oameni noi
 • pentru a da o mână de ajutor societăţii şi celor aflaţi în nevoie
 • pentru că doresc să mă dedic unei cauze pe care o susţin
 • pentru că doresc să întorc o parte din ajutorul pe care l-am primit la rândul meu de la alte persoane
 • activitatea de voluntariat nu implică o contraprestaţie materială din partea beneficiarului
 • activitatea de voluntariat implica responsabilităţi
 • angajamentul încheiat între cele două părţi trebuie respectat în condiţiile stabilite, în caz contrar acesta poate fi denunţat unilateral de către oricare dintre părţi
 • completaţi o cerere prin care vă exprimaţi în scris intenţia de a vă implica în activităţi de voluntariat.
 • vă contactăm pentru un interviu, pentru a consulta abilităţile şi pregătirea de care dispuneţi, pentru a vă îndruma către locul şi activitatea cea mai potrivită persoanei şi intenţiilor dumneavoastră.
 • vom completa un contract de voluntariat şi o declaraţie de confidenţialitate cu privire la informaţiile referitoare la beneficiarii cu care veţi intra în contact pe perioada desfăşurării activităţilor de voluntariat.
 • după ce au fost îndepliniţi toţi paşii de mai sus vă puteţi implica şi îi puteţi sprijini pe cei care au nevoie de ajutorul dumneavoastră.
 • Desfăşurarea activităţii în concordanţă  cu capacitatea şi disponibilitatea sa.
 • Asigurarea de către instituţie a desfăşurării activităţilor  în condiţiile legale de protecţie a muncii, în funcţie de natură şi de caracteristicile activităţii respective.
 • Asigurarea de către instituţie, în condiţiile prevăzute de lege, împotriva riscurilor de accident şi de boală sau a altor riscuri care decurg din natura activităţii; în lipsa asigurării, orice daune suferite de voluntar în decursul desfăşurării activităţii de voluntariat se suportă integral de către instituţie, dacă acestea nu au fost determinate de culpa voluntarului. Voluntarul poate renunţa la acest drept. Renunţarea trebuie să fie expresă şi se exprimă în scris.
 • Eliberarea de către instituţie, la terminarea perioadei de voluntariat, a unui certificat nominal care să recunoască prestarea activităţii de voluntar, precum şi experienţă şi aptitudinile dobândite.
 • În funcţie de înţelegerea dintre părţi, se poate stabili rambursarea de către organizaţia gazdă, în condiţiile convenite în contract, a cheltuielilor efectuate pentru realizarea activităţii. Renunţarea de către voluntar la acest drept echivalează cu un act de liberalitate.
 • să îndeplinească sarcinile asumate prin contractul de voluntariat.
 • să participe la cursurile de instruire organizate, iniţiate sau propuse de către instituţie  pentru a asigura o bună cunoaştere a procedurilor de lucru, facilitând astfel bună desfăşurare a activităţii voluntarului.
 • să păstreze confidenţialitatea informaţiilor la care are acces în cadrul activităţii de voluntariat.
 • voluntarul este răspunzător pentru daunele morale sau materiale aduse instituţiei  în cadrul activităţii de voluntariat din propria culpă.
 • Copie a actului de identitate
 • Curriculum Vitae
 • Dovada studiilor (copie a diplomei ultimei instituții de învățământ absolvite/ adeverință de la unitatea de învățământ)
 • Cazierul judiciar (dacă sunt persoane străine se solicită traducerea legalizată a cazierului)
 • Certificat de integritate comportamentală
 • Adeverință eliberată de medicul de familie în care să fie specificat că nu sunteți în evidență cu boli psihice, cronice și contagioase.
  • Legea nr. 78 din 24 iunie 2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România ;

CE TREBUIE SĂ ŞTIE PERSOANA CARE DOREŞTE SĂ DEVINĂ VOLUNTAR ?

CINE POATE FI VOLUNTAR ?

Oricine doreşte şi îndeplineşte condiţiile unei conduite morale corespunzătoare.

Paşii de urmat:

ATENȚIE!  Nu pot deveni voluntari  persoanele care au antecedente penale, cele care sunt cunoscute pentru comportamentul lor imoral sau cele care sunt în conflict deschis sau litigiu cu unul dintre beneficiarii instituţiei.

DREPTURILE VOLUNTARULUI

OBLIGAŢIILE VOLUNTARULUI

ACTELE NECESARE PENTRU INTEGRAREA ÎN PROGRAMUL DE VOLUNTARIAT

Comuna Avrămești încurajează, îndrumă şi este alături de persoanele  interesate să desfăşoare activităţi de voluntariat în centrele instituţiei.

Persoanele interesate se pot adresa Compartimentului Asistență Soicială, nr.tel. 0758045748 sau la adresa de email Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. .

Bază legislativă:

 • Legea nr. 175 din 07 octombrie 2016 pentru modificarea art. 15 din Legea 78/2014;
 • Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
 • Regulamentul de Organizare și funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6;
 • H.G. nr. 1317 din 27 octombrie 2015 privind sprijinirea activităților de voluntariat în domeniul serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice;

Proiectul Sipoca 35

SIPOCA 35 imagine banner

Serviciul 112

112 LOGO